Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In juli 2022 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (MEBV) in werking treden. Lees hoe wij kunnen helpen om jouw overheidsinstantie te laten voldoen.

MEBV wet

De overheid wil moderniseren; overheidscommunicatie die nu nog op papier plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen. Daarom is de wet MEBV opgesteld, die regelt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal moeten kunnen afhandelen in een betrouwbare en veilige omgeving. Het wordt voor Nederlandse bestuursorganen verplicht om voor elk formeel bericht een elektronisch kanaal aan te wijzen waarop burgers en bedrijven hen kunnen bereiken. Dit betekent dat alle formele berichten van overheidsinstanties gedigitaliseerd moeten worden.

wMEBV eisen

Aan de elektronische manier zitten een paar voorwaarden, zoals:

  • Het moet veilig zijn.
  • Het moet toegankelijk zijn voor de doelgroep.
  • Je mag geen gegevens afdwingen zonder grondslag.
  • Je bent verplicht tot teruglevering van gegevens.

MEBV expertise

Met onze digitale formulieren oplossing digitaliseren we de berichtgeving van jouw organisatie, zodat jij voldoet aan de MEBV-wet. Wij kunnen de je adviseren met behulp van een checklist en advies rondom de wetgeving. Wil jij MEBV advies? Neem dan contact op met onze experts.

Neem contact op

Lees onze blogs

Blijf op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt.


Kodision Ko