Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Op 1 januari 2024 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (MEBV) in werking treden. Lees hoe wij kunnen helpen om jouw overheidsinstantie te laten voldoen.

MEBV wet

De overheid wil moderniseren; overheidscommunicatie die nu nog op papier plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen. Daarom is de wet MEBV opgesteld, die regelt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal moeten kunnen afhandelen in een betrouwbare en veilige omgeving. Het wordt voor Nederlandse bestuursorganen verplicht om voor elk formeel bericht een elektronisch kanaal aan te wijzen waarop burgers en bedrijven hen kunnen bereiken. Dit betekent dat alle formele berichten van overheidsinstanties gedigitaliseerd moeten worden.

wMEBV eisen

Aan de elektronische manier zitten een paar voorwaarden, zoals:

  • Het moet veilig zijn.
  • Het moet toegankelijk zijn voor de doelgroep.
  • Je mag geen gegevens afdwingen zonder grondslag.
  • Je bent verplicht tot teruglevering van gegevens.

Webinar wMEBV

Wij trapten het nieuwe jaar af met een webinar over de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. In dit webinar bespraken onze MEBV-experts samen met Nico de Boer (Programma- & Projectmanager bij het UWV) wat zijn ervaringen met de MEBV binnen het UWV zijn. Vervolgens deelde Marlies Klooster (projectleider Wet MEBV bij de VNG) de resultaten van het onderzoek naar de zorgplicht die binnen 15 gemeenten is uitgevoerd. Dit onderzoek beschreef hoe ver gemeentes zijn in het doorvoeren van de nieuwe wet binnen hun organisatie en wat er nog nodig is.

Kijk de webinar terug

MEBV expertise

Met onze digitale formulieren oplossing digitaliseren we de berichtgeving van jouw organisatie, zodat jij voldoet aan de MEBV-wet. Wij kunnen je adviseren met behulp van een checklist en advies rondom de wetgeving. Wil jij MEBV advies? Neem dan contact op met onze experts.

Neem contact op