Heb jij de beveiliging van fomulieren al geborgd met een TPM?

Ard van Winden, Senior Accountmanager
Privacy en het veilig verwerken van gegevens is hot! Datalekken, de wet beveiliging persoonsgegevens en privacy staan voortdurend in het nieuws. Essentieel dus om als overheidsinstelling je verwerking van (persoonsgebonden) gegevens goed op orde te hebben. Niet alle formulierenoplossingen blijken veilig na de toetsing dit jaar. Hoe weet je of je je gegevens veilig verwerkt?

Jaarlijkse audit

Jaarlijks worden zowel overheidsinstellingen als leveranciers geaudit. Zowel software, procedures bij het voortbrengingsproces als de fysieke beveiliging worden getest.

Op basis daarvan is Kodision in staat om over TriplEforms een TPM te verstrekken aan haar klanten. TPM staat voor Third Party Memorandum, ofwel een Third Party Mededeling. De drie partijen zijn de klant, de leverancier en een derde partij die de toetsing doet van de leverancier ten behoeve van de klant.

Meer informatie over de beveiligingseisen van DigiD vind je hier.

In de praktijk

Een goed formulier bestaat bij de gratie van de mogelijkheid om data uit te wisselen. Gebruikers leggen zaken vast en krijgen info terug via het online formulier. Die zit inmiddels veilig en handig (want prefill van je gegevens) achter DigiD.
Zo voldoen overheidsinstellingen met TriplEforms direct aan een andere vereiste: de wet op de eenmalige uitvraag. Wat al bekend is mag je niet nog een keer vragen.
Zeker bij TriplEforms gaat dat voorinvullen van gegevens ook nog veel verder dan persoonsgegevens op basis van DigiD. Elke bron kan geraadpleegd en ontsloten worden.

Gemeenten voldoen nog lang niet allemaal aan deze wet die dienstverlening voor burgers verbetert. Maar de techniek is er al klaar voor. De gemeenten die TriplEforms gebruiken zijn zeer goed op weg.

“Inwoners vertrouwen erop dat informatie veilig geborgd is.”

Wat als je achter blijft?

Bij provincies is de situatie anders. De interactie tussen systemen is minder ontwikkeld en was wellicht ook minder noodzakelijk tot voor kort. Op veel provinciale websites kan je simpele formulieren gebruiken om iets aan te vragen. De rest van het proces verloopt dan minder geautomatiseerd. Te vaak stopt het na het downloaden van een Pdf formulier.
Maar de vereisten voor beveiliging gelden ook voor provinciale overheden. De provincies Gelderland en Zuid-Holland hebben al grote slagen gemaakt.

Niet alle leveranciers die op deze markt actief zijn kwamen door de beveiligingstest bij de provincies. Digitalisering verdient de aandacht in deze sectoren.

Niet veilig- wat nu?

Provincies doen er goed aan haar processen onder de loep te nemen. Deze processen zijn snel te digitaliseren en er valt veel te leren van de ervaringen van gemeenten. Beveiligingtechnisch, en op gebied van architectuur zijn Quick wins te halen over hoe een juiste ontsluiting van gegevens naar de voorkant van de organisatie te realiseren.

Er zijn dan wellicht minder processen, maar deze zijn niet minder complex! Subsidies, regelingen, bezwaar & beroep procedures. Enkele voorbeelden waarbij het belang van beveiliging duidelijk is, maar tevens meerwaarde geleverd wordt als er goede slimme formulierensoftware wordt ingezet.

Inwoners en bedrijven worden er blij van als de veiligheid geborgd is. Dat via DigiD de prefill van gegevens mogelijk is en dat niet opnieuw hoeft te worden ingevuld. Als een medewerker namens een bedrijf zaken kan doen met de provincie via eHerkenning. Als relevante gegevens uit andere bronnen kunnen worden getoond bij een nieuwe aanvraag van dezelfde persoon.

Een slimme digitale frontoffice is dan nodig. En Safety first!

Veilig met de juiste leverancier mét TPM

Overheidsinstellingen kiezen het beste een leverancier die een TPM kan leveren. Dat is in ieder geval een belangrijke stap. Een partij met kennis en ervaring helpt ook. Wil je er meer over weten?

Heb je een vraag?

Daar kan ik je bij helpen! Vul het onderstaande formulier in, dan neem ik contact met jou op om jouw vraag te beantwoorden.

altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer de laatste updates!