31 maart 2015

Aandacht voor privacy met ICT bij gemeenten

ICT speelt net als in andere sectoren ook binnen gemeenten een steeds belangrijkere rol. Zonder ICT zou de dienstverlening aan burgers en bedrijven er heel anders uitzien. Sterker nog, de e-overheid zou niet eens bestaan.
Digitale overheid

Digitale volwassenheid bij gemeenten 

In het boekjaar 2014 hadden alle onderzochte gemeenten voor wat betreft ICT volwassenheid bijzondere aandacht voor ICT-beveiliging en privacy, net als in de benchmark van vorig jaar. Ook ‘hulp voor eindgebruikers’, ‘operationele ICT planning en samenwerkingscultuur’ en ‘incident- en probleembeheer’ staan hoog op de agenda bij alle gemeenten.

Volgens M&I/Partners hebben gemeenten de ICT investeringsruimte voor innovatie en vernieuwing binnen hun eigen begroting gevonden door een efficiëntere inzet van de ICT-functie, want de kosten voor hardware en de kosten voor het technisch beheer zijn de afgelopen jaren gedaald. In toenemende mate wordt juist deze dienstverlening buiten de deur gezet. Niet in de laatste plaats om financiële motieven. Gezien de mate van efficiëntie en relatief lage kosten is het maar de vraag of outsourcing van ‘harde’ ICT (werkplek en hosting) aan die financiële motieven gaat voldoen. Het merendeel van de ICT kosten zitten in software en het beheer van die software. Daar ligt volgens M&I/Partners de ruimte om tot kostenreductie te komen. Minder complexe applicaties, minder applicaties en een betere afstemming met de vragende organisatie; wellicht dat outsourcing van deze taken bijvoorbeeld in de vorm van SaaS en/of cloud daarbij kan helpen.

Decentralisaties voor gemeenten

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten er belangrijke verantwoordelijkheden bijgekregen. Ook verandert het takenpakket van de gemeente. Er verdwijnen taken, zoals vergunning, toezicht en handhaving naar Regionale Uitvoeringsdiensten, maar er komen er nieuwe en grotere taken voor terug als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. Een vraag die opspeelt is of gemeenten in staat zijn innovaties als gevolg van deze omvangrijke taakverzwaring binnen de bestaande ICT begroting te realiseren. Op dit moment is het beleidsdomein voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening de grootste sector.

Lees meer over de daling van de kostenpost van de ICT voor gemeenten.