31 maart 2016

Dé gids voor gebruiksvriendelijke webformulieren | 1. De relatie

Gebruiksvriendelijke webformulieren zijn cruciaal. Om tot een hogere gebruiksvriendelijkheid te komen, kunnen we de essentie terugbrengen naar drie aspecten. In dit artikel gaan wij in op het eerste aspect; 1. Relatie: formulieren bouwen een relatie op tussen de gebruiker en de organisatie; 2. Conversatie: formulieren zetten een conversatie op gang tussen de gebruiker en de organisatie; 3. Uiterlijk: hoe een formulier eruitziet, bepaalt de relatie en conversatie.
Digitale overheid

Aspect 1: De relatie

Mensen hebben relaties nodig, zij het amoureus, vriendschappelijk of zakelijk. Een formulier is bedoeld om een relatie te starten of te verbeteren tussen een gebruiker en een organisatie. Maar een slechte uitvoering kan zomaar het einde betekenen van die relatie. Met dit in het achterhoofd zijn er een aantal principes die men in acht dient te nemen:

  • Ken je gebruikers! Maak het makkelijk voor bestaande gebruikers om in te loggen en voor nieuwe gebruikers om zich aan te melden.Relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, dus is het belangrijk om vertrouwen te winnen via een formulier. Dit kan bereikt worden middels een logo, beeldgebruik, lettertype en woordgebruik. De gebruiker voelt zich op zijn gemak wetende dat een formulier komt van een professionele organisatie.
  • Iedere relatie heeft een doel, bijvoorbeeld liefde en geluk in een romantisch relatie of financieel geluk in een zakelijke relatie. Hou dus goed voor ogen wat het doel is van een formulier.
  • Baseer de naam van het formulier op het doel ervan. Die naam informeert gebruikers over het nut en geeft aan waarom ze deze moeten invullen.
  • Leer de ander kennen. Zoals in iedere relatie is dat essentieel. Leer daarom de gebruikers kennen en zorg dat de juiste vragen op het juiste moment worden gesteld. Hiermee bereik je een natuurlijke overgang tussen vragen.
  • De gebruiker leren kennen helpt bij het kiezen van het juiste woordgebruik zonder overbodige teksten. Daarnaast draagt dit bij aan het maken van een interface met een goede balans tussen de behoeften van de organisatie en die van de gebruiker.
  • Stel geen vragen die buiten de scope van het formulier vallen. In een relatie word je snel wantrouwig als er ongepaste vragen worden gesteld. Dit gebeurt ook online. Raadpleeg eventueel stakeholders om te achterhalen welke informatie nodig is.
  • Plotselinge veranderingen in gedrag of uiterlijk maken gebruikers achterdochtig. Vermijd daarom abrupte veranderingen tussen formulieren of in de stappen binnen een formulier.

In de komende twee artikelen zullen wij verder ingaan de twee andere aspecten die essentieel zijn in de gebruiksvriendelijkheid van formulieren; conversatie en uiterlijk.

Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl