10 oktober 2019

Een toegankelijke blog over inclusieve online formulieren

Taal die iedereen begrijpt, kleuren die contrasterend genoeg zijn, structuur in de kopjes waarin de tekst/techniek is onderverdeeld en ondertiteling bij een filmpje. Het lijkt allemaal niet zo moeilijk en dat is het feitelijk ook niet. Het heeft helaas niet altijd de aandacht gehad die het vandaag de dag wel krijgt. En deze week al helemaal tijdens de week van de toegankelijkheid. Voldoet jouw website, portaal of digitaal formulier wel aan de eisen voor digitale toegankelijkheid voor iedere burger? In deze blog lees je hoe wij je kunnen helpen om daar te komen.
Digitale overheid MEBV WCAG

Het belang van context

Je kent de volgende situatie vast wel: je zit in een zaal bij een les of congres. Voor vragen uit de zaal gaat er een microfoon rond. Hierdoor kan iedereen horen wat er gezegd wordt. Soms gebeurt het dat een vraagsteller de microfoon (nog) niet heeft en dat de vraag niet herhaald wordt. Je mist dan essentiële informatie en het antwoord dat gegeven wordt zal niet duidelijk zijn. Je mist context. Zo voelt het ook als je door welke beperking dan ook, niet online mee kan doen. De ‘microfoon’ op de website of je digitale formulier mist.

Extrinsieke of intrinsieke motivatie?

Uit diverse analyses blijkt dat veel organisaties nog niet voldoen, zowel bij de overheid als bij commerciële organisaties. Toch is digitale inclusie de norm. Niet alleen een externe eis, maar iets dat elke organisatie vanuit een intrinsieke motivatie moet willen. Gewoon, omdat je diensten beschikbaar moeten zijn voor iedereen. De externe motivatie wordt geborgd door de uitgangspunten die zijn benoemd in de WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines ofwel webinhoud toegankelijkheidsrichtlijnen). Het beleid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en uitgebreid. Per september dit jaar is het voor overheden zelfs verplicht geworden dat nieuwe websites, zowel intern als extern, voldoen aan de eisen van de WCAG.

Gezamenlijke aanpak

Om dit voor elkaar te krijgen, is een gezamenlijke inspanning van de gehele organisatie nodig. Neem nu een digitaal formulier van jouw organisatie:

  • Communicatie gaat over de huisstijl. Misschien is de huisstijl echt heel hip, maar de kleurstelling is mogelijk niet zo handig gekozen vanuit de toegankelijkheidseisen. Zij hebben dus een rol bij toegankelijkheid.
  • Dan zijn er de formulierenbouwers, zij maken online formulieren die zo efficiënt mogelijk zijn. Niet altijd is gekeken naar voorleesbaarheid of de structuur van een formulier. Dat kan later voor blokkades zorgen bij sommige doelgroepen die formulieren gebruiken. Zij hebben er ook een rol in.
  • Dan zijn er nog diverse leveranciers van software waarmee je formulieren maakt. Die hebben in het verleden ook niet altijd bij de ontwikkeling van hun software gedacht aan inclusiviteit. Vaak ging ‘mooi’ voor ’toegankelijk’.
  • Ook vanuit de klantvraag zijn er zo mooie, maar niet altijd toegankelijke applicaties ontwikkeld.
  • Tot slot zijn er nog mensen betrokken bij de content van een website of formulier. Denk maar eens aan de belangen van de juridische afdeling, die juridisch gedekt wil zijn met haar teksten op de website en eindgebruikers. Dat zijn niet altijd de teksten die bijvoorbeeld laaggeletterden begrijpen. Hoe bedien je deze, op het eerste gezicht, tegenstrijdige belangen?

Begin bij het begin

Wat elke gebruiker in ieder geval prettig vindt is duidelijkheid. De WCAG vraagt ook om lezers bij de hand te nemen in duidelijke directieve taal over vervolgacties. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je een veld in een online formulier niet goed invult. “Vul een geldig telefoonnummer in met 10 cijfers” is duidelijker dan “ongeldige waarde”.

Kodision heeft niet alleen haar software zodanig aangepast dat je eenvoudiger voldoet aan de regels. Je kunt ons ook inschakelen voor een onafhankelijke adviesdienst. Via deze adviesdienst analyseren we jouw formulieren voor slechts € 3.500,- met als resultaat een uitgebreid adviesrapport. Daarin staat wat er nog moet gebeuren om aan de richtlijnen te voldoen. Zo kan je er zelf gericht mee aan de slag of helpen wij je verder met de implementatie aan de hand van onze software engineers en consultants die weten hoe het moet. Wij kijken graag samen met jou en de betrokkenen in jouw organisatie naar de online toepassingen.

Meer weten? Vraag hier de toegankelijkheidsscan aan.

Geschreven door:

Ko
Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl