28 februari 2020

Doe mee aan WCAG. Deel 2: Hoe dan?

In de inleidende blog over WCAG, gaven we aan dat veel gemeenten nog niet voldoen. Maar tijdig voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid speelt veel breder, namelijk voor de gehele Nederlandse overheid. In de Wet Digitale Overheid die op 23 september 2020 ingaat, staat dat websites, formulieren en apps moeten voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en AA. In deze blog lees je hoe wij hierbij kunnen helpen.
WCAG

Een combinatie van vormgeving, content en techniek

Uit gesprekken die we de afgelopen maanden met klanten hebben gehad, blijkt dat men zich – los van de komende verplichtingen – ook bewust is dat de toegankelijkheid moet verbeteren. En ook dat dit relatief snel moet gaan gebeuren, want het kan een hele klus zijn om op tijd te voldoen. Er wordt dan vaak gevraagd: “Hoe pakken we dit dan aan? Want het is toch veel werk en het is (te) technisch. En ook hoe borgen we dit dan in de organisatie?” Kodision heeft in haar rol als kennispartner een universele aanpak ontwikkeld die we succesvol toepassen in de praktijk bij onze klanten. Die aanpak richt zich niet alleen op de vraag hoe je de toegankelijkheid binnen formulieren realiseert, maar ook hoe je dit doet binnen je organisatie. En dan maakt het niet uit of je een gemeente bent of een (groot) landelijk uitvoeringsorgaan binnen de overheid. Het principe is hetzelfde.

En wat de techniek betreft: onze digitale formulierentool TriplEforms ondersteunt WCAG 2.1. Kortom, ook qua techniek zijn er geen belemmeringen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren, apps en websites.

Hoe ziet de aanpak er globaal uit?

Meten is weten! Veel van onze klanten hebben tientallen, zo niet honderden, formulieren online staan. Formulieren kenmerken zich door een aantal aspecten, denk bijvoorbeeld aan:

  • Volume: sommige formulieren worden misschien slechts tientallen keren per jaar ingevuld, maar andere formulieren wel meer dan 1000 keer.
  • Complexiteit: je hebt formulieren met enkele velden, dus vrij beperkt qua omvang, maar je hebt er ook die complex en lang zijn. Denk bijvoorbeeld een formulier als dat voor Evenementen (Evenementenvergunning) of Leerlingenvoer bij gemeenten.
  • Gevoeligheid voor wijzigingen: het ene formulier wordt zelden of nooit gewijzigd, het andere meerdere keren per jaar.

Stappenplan

Stap 1: Hoe gaan we aan de slag? We starten met een steekproef met drie tot vijf formulieren die we in overleg met elkaar kiezen. Onze experts toetsen deze volledig aan de WCAG. We doen dat volgens de zogenaamde ‘Europese testmethode’, een Europese standaardaanpak om te toetsen aan de WCAG vereisten.

Stap 2: Per formulier ontvang je een volledige en begrijpelijke analyse inclusief praktische aanbevelingen om het formulier te verbeteren. Onze bevindingen bespreken we samen met jou. We voeren dit allemaal uit voor een gering en vast bedrag.

Stap 3: Je gaat zelf de aanpassingen uitvoeren, je laat dit aan ons over of we doen het samen. Dit laatste heeft onze voorkeur. In de praktijk blijkt dit sneller te werken en betere resultaten op te leveren. We combineren jullie formuliergebruik expertise met onze product expertise.

Stap 4 (optioneel): We bieden hulp in een eventueel vervolgtraject met meer formulieren, het maken van een realistische planning of het borgen van toegankelijkheid in je organisatie bij het ontwikkelen of aanpassen van formulieren.

Wat levert het je op?

  • Je krijgt antwoord op de vraag welke formulieren al (deels) voldoen en welke je nog moet aanpassen. Kortom, goed inzicht.
  • Je krijgt vooraf een goed beeld van de inspanningen die je nog moet doen om tijdig te voldoen.
  • Je voldoet tijdig aan de WCAG en andere wetgeving op het gebied van toegankelijkheid, zoals de Wet Gelijke Behandeling e.d. Hiermee voldoe je niet alleen aan de eisen, maar doe je ook een groot deel van je bezoekers die een formulier op je website invullen een heel groot plezier!
  • Formulieren die goed toegankelijk zijn, worden beter ingevuld. Je hebt dus minder onnodige telefoontjes of irritatie bij de invullers.
  • Het voldoen aan redelijke eisen van toegankelijkheid wordt een gewoonte, een automatisme binnen je organisatie.

Meer weten?

Ben je enthousiast geworden en wil je tijdig zorgen voor een (nog) betere toegankelijkheid van jouw website, apps, formulieren en PDF-documenten? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Geschreven door:

Ron Grootegoed