14 februari 2019

Doe mee aan WCAG. Deel 1: Waarom voldoen we niet?

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlandse gemeenten nog niet voldoet aan de WCAG-richtlijnen. In deze blogserie gaan we dieper in op de oorzaak hiervan en geven we tips over een succesvolle en geïntegreerde aanpak. Laten we beginnen bij het begin: waarom voldoen gemeenten (nog) niet?
WCAG

Organisatievraagstuk

Volgens het onderzoek zijn er 5 factoren die de kans op succesvolle toepassing van standaarden voor web toegankelijkheid aantoonbaar beïnvloeden:

  • Ontwikkelen van bewustwording en kennis;
  • Betrokkenheid van (top) management;
  • Aanpassen van de organisatorische structuur;
  • Monitoring en rapportage;
  • Toepassen van informatiesystemen.

Zaken rondom toegankelijkheid komen vaak op het bordje van ICT en beheer afdelingen. Het management is daarin niet zo heel erg geïnteresseerd. Dat komt omdat men het als een probleem ziet met een beperkte scope en dat is vreemd, want “implementeren van digitale toegankelijkheid’’ is geen technische uitdaging voor web professionals, maar een organisatievraagstuk. Dat is voor velen een eyeopener.

Brandjes blussen

Daarnaast worden noodzakelijke aanpassingen vaak gezien als een kostenpost en iets incidenteels. Voorbeelden hiervan zijn het beter contrasterend maken van de website of teksten actiever schrijven. Echter, om de WCAG-richtlijnen te implementeren moet de gehele digitale dienstverlening van de gemeente onder de loep. Kijken vanuit een klantperspectief is hierbij van belang. En dan niet alleen kijken vanuit de digitaal vaardigen, maar vanuit alle burgers.

Verantwoordelijkheid management

Daarnaast is er bij veel gemeenten te weinig betrokkenheid vanuit het management. Een geïntegreerde visie en passend budget is nodig om toegankelijkheid van de grond te krijgen. Bij de fysieke toegankelijkheid zijn we al een eind, waarom dan achterblijven in het digitaal domein?

Inwerkingtreding wettelijke verplichting

Wij praten graag met jou als bestuurder over nut en noodzaak van toegankelijkheid. Daar is de schandpaal niet voor nodig, want de Nederlandse wet- en regelgeving vereist dat websites van overheden op 23 september 2020 voldoen aan standaarden voor toegankelijkheid en er dient een toegankelijkheidsverklaring gepubliciceerd te worden. Bekijk hoe wij jouw organisatie kunnen helpen om te voldoen aan de richtlijnen en lees alles over ons WCAG advies.

In deel twee van deze blogserie helpen we je op weg naar het implementeren van de WCAG-richtlijnen.

Bron: proefschrift Velleman

Geschreven door:

Ron Grootegoed
Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl