31 maart 2017

Een betere dienstverlening met de Agenda Digitale Overheid

De wereld verandert in snel tempo. Nederland digitaliseert, en dus ook de overheid. De Nederlandse overheid wil de kansen die dit biedt goed benutten. Burgers en ondernemers maken steeds vaker gebruik van voorzieningen die de digitale overheid aanbiedt. Zo is al 280 miljoen keer ingelogd met DigiD en zijn maar liefst 232.000 ondernemers aangesloten op eHerkenning. Om alle digitale kansen in de toekomst te kunnen benutten, stemde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties afgelopen week in met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Wat houdt deze agenda precies in?
Digitale overheid

Agenda Digitale Overheid

De Agenda Digitale Overheid is een gezamenlijke agenda voor alle overheden met belangrijke publieke en private partners. De Agenda Digitale Overheid bestaat uit vijf stappen:

  1. Het investeren in innovatie
  2. Het beschermen van grondrechten en publieke waarden
  3. Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen
  4. Het persoonlijker maken van de dienstverlening
  5. Het klaarstomen voor de toekomst.

De manier van werken

Met het invoeren van dit nieuwe voorstel wordt een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Staatssecretaris Knops: “De overheid gaat op een andere manier werken. De luiken gaan open, we geven ruimte aan nieuwe initiatieven en gaan connecties aan met nieuwe partijen. We moeten niet bang zijn om fouten te maken. Dat hoort bij experimenteren. Zo komen we stap voor stap verder”. 

Persoonlijker en toegankelijker

Om elke burger op een veilige en begrijpelijke manier met de overheid te laten communiceren, moet de digitale dienstverlening toegankelijker worden. Om dit te bereiken wil het kabinet lokale initiatieven ondersteunen om mensen digitaal bij te staan en samenwerkingen met het bedrijfsleven aan te gaan. Met alle technologische veranderingen en het gebruik van persoonlijke data is extra controle op persoonsgegevens, het beschermen van rechten en publieke waarden nodig. Het kabinet doet onderzoek naar de impact van digitalisering en het gebruik van data en algoritmen. Burgers krijgen meer regie, inzicht en zeggenschap over wie op welk moment inzicht krijgt in hun persoonlijke gegevens. Goed nieuws!

Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl