24 september 2021

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Maar hoe worden alle veranderingen als gevolg van de Omgevingswet ondersteund? Het antwoord: door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In deze blog lees je alles wat je moet weten over dit DSO. Scroll snel naar beneden!
Omgevingswet

In een vorige blog is aandacht besteed aan veranderingen voor gemeentes onder de Omgevingswet. Daarbij ging het onder meer over veranderingen in dienstverlening: Snellere processen, flexibelere beheercultuur en meer inzicht en transparantie voor burgers. In deze blog gaat kennisexpert Boro verder in op de techniek die al deze veranderingen moet ondersteunen: Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De informatiemotor achter de Omgevingswet

“Zonder Digitaal Stelsel geen Omgevingswet”

Het is de bedoeling dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet dé centrale plek wordt waar alle informatie over de fysieke leefomgeving op een samenhangende, eenvoudige en duidelijke manier samenkomt. Het DSO moet er daarmee voor gaan zorgen dat de verbeterdoelen van de Omgevingswet (meer inzicht, gebruiksgemak, snellere processen, etc.) behaald worden. Het DSO is dan ook een randvoorwaarde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zonder een goed werkend DSO met kwalitatief hoogwaardige informatie kan de overheid de wet niet naar behoren uitvoeren. Maar hoe zit dit complexe geheel dan precies in elkaar?

Het nieuwe Omgevingsloket

De voorkant van het DSO is het nieuwe Omgevingsloket; alle informatie binnen het systeem mondt hier uit. Het vervangt niet alleen het huidige Omgevingsloket maar ook het Activiteitenbesluit Internet Module en Ruimtelijkeplannen.nl. Drie bestaande voorzieningen worden dus gecombineerd tot één loket.

Maar de Griekse filosoof Aristoteles wist het rond 300 v.Chr. al: het geheel is meer dan slechts de som der delen. Het nieuwe Omgevingsloket heeft namelijk als meerwaarde dat ze alle functionaliteiten aanbieden op een overzichtelijke en samenhangende manier, op één centrale locatie. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden via het nieuwe Omgevingsloket alle plannen en regels voor specifieke locaties inzien. Als er hierna nog enige onduidelijkheid bestaat, dan kunnen burgers of initiatiefnemers gebruik maken van een vergunningscheck. Daarmee kunnen ze zien of ze een aanvraag moeten indienen of melding moeten doen. Ten slotte biedt het Omgevingsloket een portaal aan waarin burgers de status van aanvragen of meldingen kunnen bijhouden.

Het DSO: Achter de schermen

Al deze informatie en functionaliteit moet echter wel ergens vandaan komen. Om al deze toepassingen aan de voorkant te kunnen leveren, bestaat het DSO aan de achterkant uit een aantal verschillende onderdelen. Overheden kunnen hun lokale systemen op deze onderdelen aansluiten. Voor drie hoofdonderdelen is het voor overheden zelfs verplicht om aan te sluiten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze onderdelen zijn:

  1. De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB): De centrale voorziening voor alle overheidspublicaties, gebruikt voor Wetten.nl en het onderdeel Regels op de kaart.
  2. De Registratie Toegepaste Regels (RTR): De centrale voorziening voor toepasbare regels, oftewel de vragen/beslisbomen welke ze gebruiken in het Omgevingsloket.
  3. Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen: Een koppelvlak om aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket te kunnen ontvangen.

In een volgende blog zullen we uitgebreider stilgestaan bij deze hoofdonderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingsloket. Bij Kodision zijn we momenteel bezig om passende oplossingen te ontwikkelen voor elk van deze onderdelen. Geïnteresseerd in onze oplossingen of wil jij meedenken hierover? Neem contact met ons op, wij horen graag wat je belangrijk vindt!

Geschreven door:

Boro van Hout