26 april 2022

Kodision en het succesvolle Haal Centraal API-Lab

Haal Centraal is het programma van de VNG (Vereniging van Nederlands Gemeenten) dat API’s (Application Programming Interfaces) ontwikkelt voor gemeenten. API’s bevragen bronnen zoals het BAG, het BRK en binnenkort ook de BRP (Basisregistratie personen). Het Haal Centraal initiatief is in gang gezet door onder andere de G5 gemeenten, de KVK, de BZK en de RvIG. Deze indrukwekkende lijst aan afkortingen heeft dit initiatief gestart om de Common Ground visie door te ontwikkelen, waarbij de standaardisatie van API-koppelingen zal leiden tot een vermindering van foutgevoeligheid, kosten en complexiteit.
Common Ground

De API Basis Registratie Personen v2.0

In het kader van het Haal Centraal programma organiseerde de VNG op 7 april een API-Lab. Dit was een dag voor bedrijven en gemeenten om te koppelen met de nieuwe release van de BRP-API, met als doel de inventarisatie van de developer experience. Kodision was één van de ongeveer 15 teams die naar Utrecht afreisde om de VNG van feedback te voorzien en om kennis te maken met de nieuwe versie van de API.

Wijzigingen en incompatibiliteit

De dag begon met een introductie over de wijzigingen die zijn aangebracht aan de BRP-API. Dit zijn verbeteringen op het vlak van beveiliging en toekomstbestendigheid. Voor de veiligheid is het BSN verplaatst van de URL naar de body, er is er een beperking opgelegd op de in te voeren parameters en de validatie is verbeterd. Verbeteringen voor de toekomstbestendigheid moeten ertoe leiden dat de API doorontwikkeld kan worden zonder dat de bevragingen van nu omvallen. Zo is het versienummer uit de URL verwijderd, is enumeratie vervangen door waardentabellen en moet polymorfisme het makkelijker maken om nieuwe informatieobjecten aan de API toe te voegen. Versie 2.0 moet zodoende de laatste update van de API zijn die incompatibel is met zijn voorganger.

Het lab

Na de introductie waren wij vanuit Kodision aan zet. Alle deelnemers hadden een plek in de zaal en zij probeerden contact te maken met de API. Dit ging voor vrijwel iedereen vlekkeloos; binnen een half uur kon iedereen de API bevragen. Kodision werd vertegenwoordigd door Maarten van Hees en Stef op den Kamp die er vooral waren voor de technische en functionele kant van de API. De volgende stap voor Stef was het verkennen van de API met usecases, en voor Maarten om de resultaten van een bevraging in TriplEforms te tonen.

Succesvol velden prefillen met de BRP-API

De eerste poging om de resultaten van de API bevraging in TriplEforms te krijgen was met onze Rest-control. Het bleek helaas dat de nieuwe opzet van de API zich daar niet goed voor leende. Voor de lunch was het niet gelukt, maar het doel was duidelijk: afhankelijk van het gegeven BSN de velden in TriplEforms pre-fillen. Na de lunch gingen we weer aan de slag. Het was informatief (en gezellig) om met de anderen te spreken over hun ideeën. Verder hebben we de VNG voorzien van onze ervaringen en bevindingen. En toen… succes! Het was gelukt om de velden te pre-fillen! Aan het eind van de middag heeft Maarten de resultaten ook nog kunnen presenteren aan de rest.

Deze zomer: BRP-API in productie

Zoals gehoopt was dit een leerzame ervaring. We kunnen nadenken over de toekomst van de TriplEforms Rest-control. We hebben nog interessante vraagstukken over de security bij de inrichting van API’s. En we keren terug met hernieuwd enthousiasme over het Common Ground landschap van de nabije toekomst! De release tot productie van de BRP-API zal namelijk deze zomer al zijn. Mocht je nog vragen hebben over de rol die Common Ground binnen Kodision speelt dan kunt u terecht bij een van onze kennisexperts (Timo van Veen, Maaike Tromp of Stef op den Kamp).

Geschreven door:

Stef op den Kamp
Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl