31 maart 2020

Optimale digitale dienstverlening: dit is er nodig

Ard van Winden, voormalig Senior Accountmanager: Wat was het weer een nuttige en volle dag in het Muntgebouw in Utrecht! Dat vonden de aanwezigen van de kennissessie ook, want van Heerlen tot Tietjerksteradeel en van Doetinchem tot IJsselgemeenten werd er naar Utrecht afgereisd. Het was de 2e succesvolle kennissessie in oktober. In een informele setting zijn we met de koffie nog in de hand met een aantal Gemeenten aan de slag gegaan met thema’s die ons bezighouden. Eerst met de tafellakensessies onder leiding van dagvoorzitter Marita Langerak. Schrijven op de tafel in drie verschillende ronden waardoor je samen tot de kern komt. Als je erbij was, leuk om terug te lezen. Kon je helaas niet aanwezig zijn? Dan staan hieronder de 5 highlights op een rij.
Digitale overheid

Wat is nodig om common ground succesvol te laten zijn?

Gemeenten willen graag met elkaar in gesprek en kennis delen, oftewel Common Ground. Is het een buzzword? Gaat het slagen? Wat doen we al en wat is er nodig om succesvol te zijn? Dat we allemaal samen zijn gekomen geeft al aan dat we graag kennis en ervaring willen delen. Het door VNG geïnitieerde “Common Ground” is daar ook op gebaseerd. Het idee is om samen te organiseren in plaats van 380 keer voor jezelf als gemeente. En tevens samen te werken aan standaarden voor data en uitwisseling daarvan. Waarbij het accent ligt op een goede basis architectuur. En daar zijn wij als Kodision helemaal achter.

Als het lukt de data meer generiek beschikbaar te hebben kan je daarvan allemaal voordeel hebben en mooie toepassingen realiseren. Scepsis is er ook: de gedeelde mening is toch dat het heel moeilijk wordt zonder goede kaders van bovenaf. Bottom up is de motor, de kaders bepalen mede de slagingskans. Duidelijk is te merken dat de nieuwsgierigheid en de wil om samen tot nieuwe structuren te komen en de drive om het anders te doen er zeker is. Samen komen we tot datadriven oplossingen in een architectuur die Kodision ook al jaren omarmt.

De klant centraal. Hoe organiseren we dat?

Het bewustzijn is steeds groter om de klant centraal te stellen in onze dienstverlening. Veel gemeenten hebben al ervaring met klantreizen en passen dit toe. Wat ons belemmert is vaak nog de ingesleten werkwijzen en de procedures die zijn ontstaan vanuit een bepaalde geschiedenis. Spreekster Carolien Nicolai haalde dat ook aan in haar verhaal aan de hand van verhuizingen. Daarvoor moest je vroeger naar je eigen gemeente, want daar stond de kaartenbak. Dat doen we gek genoeg nu nog steeds, terwijl de data dat helemaal niet meer vereist! Bewustwording en processen echt weer als klantprocessen zien, daar draait het om. Draagvlak vanuit diverse afdelingen en beter samen organiseren is dan wel noodzakelijk.

Wat moet er morgen anders?

Onder bezielende leiding van Daniel Rutten, Product Owner bij R&D is besproken wat we morgen anders en beter zouden willen aan de software en de organisatie Kodision. Kleine details en praktische zaken, maar ook nieuwe wensen zijn aan bod gekomen. Het spreekt voor zich dat we daar mee aan de slag gaan. De input is belangrijk omdat de toekomst altijd ruimte laat voor verbetering. We verwachten veel van de wensen terug te zien in toekomstige versies van modules bij TriplEforms. Een quick win is dat de gebruikersgroep op LinkedIn weer nieuw leven wordt inblazen.

Welke competenties zijn nodig?

Spreekster Carolien Nicolai gaf haar visie op de ontwikkelingen die de dienstverlening heeft doorgemaakt. Vanuit haar rol bij Zeewolde als ervaringsdeskundige en (naar eigen zeggen) professioneel bemoeial 😉 ziet Carolien vele ontwikkelingen. Alle ontwikkelingen zijn aan bod gekomen en door Carolien in een perfect perspectief geplaatst. Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naartoe met onze uitdagingen en kansen? Dit vooral vanuit het organisatieperspectief. Welke rollen acteren nu rondom dienstverlening? Waarom botert het soms niet tussen communicatie en dienstverlening en hoe kunnen we dat opheffen? Niet iedereen heeft overal verstand van maar iedereen denkt te weten hoe het moet ‘‘op het web’’.

De kernboodschap is dat digitale dienstverlening een vak is, waar je specialisten op moet zetten. Idealiter werken alle specialismen, waaronder communicatie, marketing én front office samen in een multidisciplinair team. Jullie zitten in de voorhoede!

Van wensen tot nieuwe dingen

Tot slot heeft Kodision enkele zaken benoemd en besproken die al in ontwikkeling zijn. Sommige wensen zijn al doorgevoerd. Er is bijvoorbeeld een portal ontwikkeld op basis van TriplEforms technologie; de MijnOmgeving. Aanvullend op MijnOverheid en niet “in plaats van”. Een directe meerwaarde voor inwoners van jouw gemeente. Nieuwe zaken als automatisch testen zijn getoetst aan jullie mening.

Zoals verwacht blijkt de behoefte aan het automatiseren van testwerk niet alleen zeer gewenst, maar werd ook goed duidelijk wat en hoe er dan automatisch getest moet worden. Zeer nuttige input waarmee er iets gemaakt kan worden wat ook weer aansluit op de behoefte. Voor alle 5 highlights geldt onze missie: eenvoud in IT en digitale dienstverlening. En dat maken we zo plezierig mogelijk. Wil je meer informatie over nieuwe kennissessies? Vul onderstaand formulier in en ben als eerste op de hoogte!