31 januari 2020

Scrum in de praktijk

In de klantcase over MijnILT heb je al iets kunnen lezen over het portaal dat Kodision in samenwerking met ILT heeft gerealiseerd voor de klanten en inspecteurs van Inspectie Leefomgeving en Transport. Een beeld over wat er gerealiseerd is of nog gaat worden, heb je mogelijk al. Maar hoe zijn we daar gekomen? En hoe zorgen we ervoor dat we ook in de volgende fases van de ontwikkeling waarde blijven toevoegen?
Over Kodision

Op onze afdeling Delivery Services werken we aan veel verschillende projecten, hoe we die projecten aanpakken verschilt. Het ene project leent zich het beste voor een projectmatige aanpak, terwijl het andere project het beste Agile aangepakt kan worden.

Bij MijnILT zijn we begonnen met een projectmatige aanpak maar we hebben later besloten dat Scrum beter zou passen. MijnILT leent zich bij uitstek voor Scrum omdat het een complex project is, we weten nog niet (tot in detail) wat het portaal uiteindelijk allemaal moet kunnen en weten ook nog niet precies hoe we al die functionaliteit het beste kunnen realiseren. Juist in dit soort gevallen haal je het meeste uit Scrum. Ook als je zo snel mogelijk waarde wilt toevoegen en goed wilt kunnen inspelen op verandering biedt Scrum uitkomst. Juist die twee dingen zijn bij MijnILT heel belangrijk.

Inspelen op verandering

Inmiddels staat een eerste versie van het portaal live en vindt er een pilot plaats met een beperkt aantal klanten van de ILT. Bij uitstek de gelegenheid dus om feedback op te halen. In het portaal hebben we het de klant zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om feedback te leveren en dat begint zich terug te betalen. We krijgen langzaam maar zeker een steeds beter beeld van wat wel en niet werkt en wat er nog ontbreekt.

Klanten zien dingen die we zelf nog niet bedacht hadden. Dan is het fijn dat je gaandeweg nog prioriteiten kunt bijstellen en je planning aan kunt passen. Door in sprints te werken blijf je flexibel en kun je ervoor zorgen dat je altijd met datgene bezig kunt zijn dat de meeste waarde toevoegt.

De praktijk

Om dit allemaal mogelijk te maken, werken we in een multidisciplinair scrumteam met mensen van ILT en mensen van Kodision. Onze Product Owner is van ILT en heeft nauw contact met de business waardoor hij een goed beeld heeft van welke functionaliteit prioriteit heeft. Het team van developers wordt gevormd door engineers van Kodision en een UX designer van ILT. Tot slot vervul ik zelf de rol van Scrum Master. Als Scrum Master zorg ik ervoor dat iedereen begrijpt wat Scrum is en dat we het goed toepassen zodat we ook daadwerkelijk de vruchten plukken van het gebruik van Scrum.

Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Bij Kodision volgen alle engineers en consultants een aantal basiscursussen waarvan Scrum er één is. De Scrum Masters volgen de cursus Professional Scrum Master van Prowareness (een super inspirerende cursus en een absolute aanrader). Begrip van wat Scrum is en hoe het werkt was er dus al. Maar het toepassen in de praktijk is vaak moeilijker.

Gaandeweg loop je tegen allerlei vragen aan waarop je misschien geen klinkklaar antwoord hebt. Wat doe je dan? Gelukkig heeft Scrum een paar waarden en principes waar je altijd op terug kan vallen. De vijf Scrumwaarden zijn Courage, Focus, Respect, Openness en Commitment. Als het Scrumteam zich bijvoorbeeld afvraagt of het geen goed idee zou zijn om de Daily Scrum te verlengen naar 45 minuten zodat er ook meteen wat dieper op de inhoud ingegaan kan worden, is het antwoord te vinden in de waarde Focus. En als de klant precies wil weten hoe lang het duurt om een onderdeel te realiseren en een harde deadline wil, is het antwoord te vinden in Courage en Openness.

Nu we eenmaal aan het Scrummen zijn merken we dat niet alles vanzelf gaat en dat er nog genoeg valt bij te schaven. Gelukkig is Scrum daarop ingericht, Scrum is gebaseerd op het empirisme. De drie pijlers van het empirisme zijn Transparancy, Inspect en Adapt. Doordat er in Scrum zoveel mogelijk transparantie is, is het gemakkelijker om vast te stellen waar de pijnpunten liggen. Door deze pijnpunten te onderzoeken (inspect) krijg je een beeld van hoe het beter zou kunnen en kun je bijsturen (adapt). Scrum is zo ingericht dat er zoveel mogelijk momenten zijn om bij te sturen.

De balans opgemaakt

Alhoewel we nog niet zo lang bezig zijn, hebben we nu al veel profijt van het gebruik van Scrum. We zijn gefocust en kunnen goed inspelen op de (veranderende) wensen van de business, met als resultaat een bruikbaar portaal dat langzaam maar zeker rijker wordt. Met andere woorden: Scrum werkt!

Geschreven door:

Sara Driessen
Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl