27 juli 2018

Sociaal Digitaal, een uitnodiging tot samenwerken

Een kleine analyse leert dat de meeste sessies en seminars van de afgelopen twee jaar gaan over het sociaal domein. Hier wil ik graag aan bijdragen, omdat er al zoveel mooie initiatieven zijn die in lijn zijn met wat de beroepsvereniging Divosa heeft onderzocht en aanbeveelt. Laten we daar eerst verder naar kijken:
Digitale overheid

Onderzoek is de basis

Divoza’s onderzoek in 2017 trekt enkele belangrijke conclusies:

  1. Digitalisering in sociaal Domein is noodzakelijk
  2. Zorgvuldigheid bij de (on)mogelijkheden van burgers met nadruk op regie over eigen gegevens is belangrijk
  3. Leidinggevenden in het sociaal domein zien digitalisering nog niet als middel om kwetsbare burgers te ontzorgen
  4. Het sociaal domein kent verouderde digitalisering (de applicaties in het UWV-portaal), in gescheiden stelsels (Suwinet, UWV-applicaties, gemeentelijk gegevensknooppunt), die slecht passen bij de gedecentraliseerde gemeentelijke werkprocessen. Deze zijn feitelijk al meer klantgericht georganiseerd.

Er wordt gesteld dat: “De digitaliseringsinitiatieven die nu ontstaan, binnen en buiten de sector, bieden kans om uit deze situatie los te komen en díe vormen van digitalisering te omarmen die bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt en samenleving. We noemen dat Sociaal Digitaal.”

Dat legt de verantwoordelijkheid bij ons als leverancier en jullie als gemeenten om samen te werken naar betere toepassingen.

Beoordelingskader voor meerwaarde

Divosa heeft ook een beoordelingskader opgesteld waaraan gemeenten de meerwaarde van digitaliseringsprojecten kan bepalen. Een zeer concreet hulpmiddel om te zien of de scope bijdraagt aan de doelstellingen van ‘Sociaal Digitaal’. Uit de verkenning van Divosa blijkt dat digitalisering in het sociaal domein toegevoegde waarde heeft wanneer het bijdraagt aan één of meerdere van onderstaande speerpunten:

Lees hier vooral ook meer over Divosa en Sociaal digitaal.

De wet van de remmende voorsprong of liever achterlopen?

Als je de eerste bent met ontwikkeling heb je alle oplossingen bij hindernissen zelf te zoeken. Dat is niet altijd fijn, maar je komt wel ergens! Beter dan een late adapter die eigenlijk al 2 jaar achterloopt op wat er kan. En… er kan al heel veel. Er zijn zoveel leuke initiatieven en successen te melden. Juist de voorlopers zoeken elkaar op en delen kennis en oplossingen. Deze voorbeelden voldoen aan alle vier criteria die hierboven staan vermeld. Dan kan je pas beginnen aan de speerpunten die Divosa benoemt, daar richt je je programma of project op in.

Ik heb eerder al geschreven over Orionis in Walcheren. Een shared service center in het sociaal domein voor enkele gemeenten. Een shared service center is natuurlijk niet per definitie klantgericht, het levert vooral voordelen en kostenbesparing op voor de interne organisatie. Maar vanuit deze samenwerking kan je wel makkelijker de volgende stap nemen, de klant centraal stellen en deze meer zelfredzaamheid geven én ontzorgen. Daar zijn ze nu mee bezig. De klant krijgt straks inzage in budgetten en heeft de mogelijkheid online betalingen te doen.

Recent is Amersfoort begonnen met een gemeente overstijgend initiatief. Ze doen er alles aan om de beschikbare middelen open te stellen voor de kwetsbare groepen. Juíst ook digitaal. Regelingen worden centraal bekend gemaakt en toegepast in hun samenhang.  Grote steden als Den Haag en Amsterdam doen het al langer goed op dit gebied en nog steeds wordt de dienstverlening verbeterd en worden resultaten gemeten. Súdwest-Fryslân heeft in korte tijd ook mooi resultaat neergezet met een integrale aanpak die tot de verbeelding spreekt.

Paradigma verandering

De procesbeleving moet van perspectief veranderen. Onze blik verschuift van intern proces naar klantperspectief. Dan staat alles ineens in het juiste kader en is veel duidelijker wat er moet gebeuren. Ik zie bij onze klanten dat discussie over digitalisering al verschuift. Eerst was de stelling dat deze kwetsbare groepen niet overweg konden met DigiD. Maar er zijn steeds minder drempels op de digitale route. De Webrichtlijnen, nu bekend onder WCAG 2.0 helpen daar ook bij. De discussie verschuift nu écht naar hoe we onze klanten goed kunnen helpen en welke (online) meerwaarde we ze kunnen bieden.

Goede software en dienstverlening de succesfactoren bij onze refententies

Samen met jullie onderschrijven we de punten die Divosa heeft opgesteld. Wij werken niet alleen graag mee aan de projecten met onze software, maar ook onze dienstverlening wordt steeds meer gezien en ingezet. Van engineer tot Scrum master. Samen zijn we meer slagvaardig in het bedenken van innovatieve en werkende oplossingen tot het delen en in productie brengen ervan. Meer eenvoud en plezier in IT is ons motto. Het zorgt voor meer effectiviteit en gebruiksgemak bij jouw klanten. Wij brengen je graag in contact met onze referenties en de kennis die zij graag willen delen. Ik nodig je uit om ook jouw kennis te delen.

Meer informatie over Sociaal Digitaal?

Accountmanager Ard kan je alle ins en outs vertellen over Sociaal Digitaal en hoe Kodision hierop inspeelt. Je kunt contact opnemen via het onderstaande formulier.

Geschreven door:

Ko
Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl