27 augustus 2021

Statistieken: klanten en toepassingsgebieden van TriplEforms

Kodision heeft met haar 23-jarig bestaan al heel wat overheidsklanten gedigitaliseerd. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om eens in kaart te brengen hoe onze doelgroep verdeling er momenteel uit ziet en hoe zij hun digitale formulieren inzetten. Ben jij ook benieuwd naar hoe jij onze digitale formulieren in kunt zetten? Lees dan snel mee!
Over Kodision

Allereerst laten we je in onze statistieken zien hoe onze doelgroepssegmenten vertegenwoordigd zijn. Vervolgens geven we aantallen rondom de formulieren die in productie zijn bij onze doelgroep. Als laatste bespreken we de verschillende processen waar onze klanten TriplEforms formulieren zoal voor inzetten.

Figuur 1

Vertegenwoordiging van de doelgroepssegmenten

“Wij digitaliseren de overheid”. De kreet op onze homepage zegt het al; alles wat wij doen binnen Kodision, doen we voor overheden. Deze doelgroep kan onderverdeeld worden in drie verschillende segmenten: Rijksoverheden, semi-overheden en lokale overheden (provincies en gemeenten). Van deze drie segmenten zijn lokale overheden met maar liefst 66.7% van onze klanten (zie figuur 1) het best vertegenwoordigd bij Kodision.

Aantal TriplEforms formulieren per doelgroepssegment

Wij vroegen vier van onze IT-consultants om een indicatie van het aantal formulieren die gemeenten, provincies en Rijksoverheden in gebruik hebben en het doel van die formulieren. Hier kwamen ongeveer 57 formulieren gemiddeld voor gemeenten uit, 353 voor provincies en 125 voor Rijksoverheden (zie figuur 2). Provincies hebben dus over het algemeen gezien het grootste aantal digitale formulieren in gebruik.

Figuur 2

Het doel van deze formulieren is erg uiteenlopend. Gemeenten, provincies en Rijksoverheden hebben elk eigen, niet-vergelijkbare processen waarvoor zij de formulieren inzetten. Wij hebben aan de hand van de indicaties van onze consultants deze processen in een cirkeldiagram gezet.

Toepassingen TriplEforms formulieren: provincies

Voor de groep met het grootste aantal digitale formulieren in productie, provincies, hebben wij de volgende categorieën gekozen: rechtsbescherming, intern, subsidies, vergunningen en algemeen. De statistieken in figuur 3 laten zien dat provincies over het algemeen de meeste formulieren gebruiken voor subsidies (41.1%).

Figuur 3

Toepassingen TriplEforms formulieren: Rijksoverheden

Voor Rijksoverheden zijn de categorieën vooral in te delen op basis van sectoren: luchtvaart, milieu, rail, scheepsvaart, wegvervoer, woningcorporatie en overig. De statistieken in figuur 4 laten zien dat Rijksoverheden bijna de helft van al hun formulieren (45.5%) inzetten voor milieukwesties. De rest van de formulieren zijn relatief gelijk verdeeld over de sectoren.

Figuur 4

Toepassingen TriplEforms formulieren: gemeenten

En waar zetten gemeenten hun TriplEforms formulieren dan vooral voor in? Hiervoor maakten we een grove verdeling tussen formulieren voor burgerzaken,sociaal domein, VTH-processen en overige formulieren (zie figuur 5). Deze categorieën komen het meeste voor, maar 44% van alle formulieren valt nog steeds in het ‘overig’ deel. Het doel van TriplEforms formulieren voor gemeenten is dus te uiteenlopend om precies vast te leggen; zij hebben misschien wel met de meest uiteenlopende processen te maken om hun burgers van dienst te zijn.

Figuur 5

Conclusie

Wij zijn altijd bezig met manieren vinden waarop we onze klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Het doel van bovenstaand onderzoek was het in kaart brengen van hoe onze overheidsklanten hun formulieren precies inzetten. Dit is waardevolle informatie voor ons waar wij onze tool op aan kunnen passen.

Maar wie weet is dit ook wel waardevolle informatie voor jou! Misschien ben je nog geen klant van ons en ontdekte je waarvoor je onze digitale formulieren in kunt zetten. Of misschien ben je wel klant van ons en heb je interesse in de samenstelling van onze doelgroep! Hoe dan ook, de conclusie die we hieruit kunnen halen is dat de klanten van Kodision zijn verdeeld over alle doelgroepssegmenten, en dat onze TriplEforms formulieren voor alle processen van deze verschillende segmenten ingezet kunnen worden.

Zoek jij nog een breed inzetbare digitale formulierentool die complexe processen aankan en tegelijk eenvoudig in gebruik is? Neem contact met ons op of plan een demo!