9 maart 2021

Wat betekent de Omgevingswet voor de dienstverlening van gemeenten?

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de pijlers van de Omgevingswet is om inwoners en ondernemers nog sneller en beter van dienst te zijn. De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee voor de gemeentelijke organisatie. Er moeten organisatorische veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van taken, structuur, technologie, processen en mensen. Wat betekent dit voor de berichtgeving van jouw gemeente aan burgers en ondernemers? Dat lees je in deze blog!
Digitale overheid VTH

Van centraliseren naar decentraliseren

Voorheen kon het als burger knap lastig zijn om een vergunning aan te vragen. Bij wie moet je de aanvraag indienen; bij de gemeente, het rijk, de provincie of misschien wel allemaal? Voor de burger betekent dit trage besluitvorming en ongemak. Om het aanvraagproces voor o.a. vergunningen te versnellen is de Omgevingswet in het leven geroepen. Deze moet er voor zorgen dat de burger alle aanvragen op een zo lokaal mogelijk niveau kan indienen, dus bij zijn of haar gemeente. De huidige aanvraagprocessen worden dus gedecentraliseerd. De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 januari 2024 van kracht, dus voor die tijd moeten gemeenten hun processen zo inrichten dat ze voldoen aan de richtlijnen.

Houd burgers op de hoogte

Hoe gemeenten dit willen inrichten is aan hen. Zo moeten ze een beslissing nemen over hoe ze de burger informeren over de status van een aanvraag. Daar blijft het echter niet bij, want alleen een e-mail sturen dat er een bericht klaar staat in de berichtenbox van MijnOverheid volstaat niet meer. De huidige PIP- en BIP-omgeving voor burgers en ondernemers voldoet nog niet aan de richtlijnen van de Omgevingswet. Maar wat dan wel?

Inzicht & transparantie

Om ervoor te zorgen dat burgers altijd inzicht hebben in een aanvraag is het hebben van een klantportaal de perfecte oplossing. En belangrijker nog: het zorgt voor transparante communicatie tussen gemeenten en burgers. Een voorbeeld van een dergelijke klantomgeving is de MijnOmgeving van Kodision. Hierin kun je namelijk tweerichtingsverkeer tot stand brengen. De burger dient hier een aanvraag in, bekijkt zijn of haar status en kan hier ook op reageren. Het voordeel ten opzichte van de huidige berichtenbox is dat je de mogelijkheid hebt om meer detailinformatie te tonen. Zo kun je bijvoorbeeld in de notificatie e-mail meer informatie kwijt over de status van de aanvraag en kun je in het portaal PDF-bijlagen toevoegen. In de MijnOmgeving log je veilig in met DigiD en worden de gegevens versleuteld opgeslagen. Gemak voor de burger, omdat zij alles op één plek kunnen terugvinden. Tegelijkertijd verlaagt dit de belasting van het KCC, omdat er minder vragen binnenkomen over de status van een aanvraag. Een win-winsituatie dus!

Omgevingswet

Hulp nodig bij het inrichten van een klantportaal?

Al 20 jaar helpt Kodision overheden bij het verbeteren van hun digitale dienstverlening. Zo ook diverse gemeenten bij het inrichten van een digitaal portaal die voldoet aan de richtlijnen van de Omgevingswet. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul via onderstaand formulier jouw contactgegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken! Of lees meer informatie over klantportaal de MijnOmgeving.