026 365 3560 info@kodision.nl

Één overheid. Een geweldig idee. Als je vanuit de rijksoverheid redeneert. Maar wie binnen jouw gemeente zit er nu echt op te wachten. En wat is het voordeel voor jouw inwoners?

Doel en middel kloppen niet

Door de decentralisaties zetten gemeenten nu in op sociale wijkteams en keukentafelgesprekken. Om achter de voordeur te komen. Zelfredzaamheid te stimuleren. De cohesie in de wijk of straat te bevorderen. Maar de administratieve afhandelingen van deze lokale initiatieven gebeurt dan via de centrale berichtenbox van de Landelijke MijnOverheid.
Doel en middel zijn daarmee niet in lijn. Want hoe bind je inwoners aan jouw gemeente als alle communicatie voor herinneringen, vergunningaanvragen en meldstromen primair via het platform van de rijksoverheid loopt. Ik weet het: niet.

Waar de berichtenbox wel erg geschikt voor is, is om te zenden vanuit Rijksoverheid. Als voorbeeld. De Belastingdienst.
Heb ik als inwoner niets mee van doen. Geen belang. Of binding. Ook geen persoonlijk contact. Ik wil er niets mee. Maar ik moet.
Prima als er dan vanuit een instituut als de Landelijke MijnOverheid gecommuniceerd/gezonden wordt. Maak het makkelijk. Meer wil ik niet. 

Een Mijn Omgeving versterkt de binding tussen gemeente en inwoners

Waar inwoners en bedrijven wel behoefte aan hebben, is een MijnOmgeving. Dit versterkt lokale initiatieven. Op één plek binnen mijn gemeente zie ik mijn herinneringen, vergunningen, aanvragen en correspondentie. Vanuit daar kan ik direct een afspraken-, hondenbelasting- of evenementenformulier invullen. Of het juiste nummer bellen.

Waar zorgt een succesvolle MijnOmgeving voor? 

Een succesvolle MijnOmgeving/ Persoonlijke Internet Pagina draagt daarmee bij aan een veel betere klantbeleving.
En zorgt voor minder belasting op het callcenter. Ook neemt de effectiviteit van de medewerkers enorm toe doordat ze een compleet en realtime klantbeeld hebben.

Meer weten of lezen

Wil je meer weten over de MijnOmgeving van Kodision? Neem dan contact op met Ard.

Benieuwd naar Mijn Omgeving?

Neem contact op met Ard.
Bel 06 23 99 64 79
Of mail naar a.vanwinden@kodision.nl

Share This