Common Ground

Wij digitaliseren de overheid. Om dat op een verantwoorde en toekomstbestendige, maar vooral ook kloppende manier te doen, is het nodig dat gemeenten hun digitale dienstverlening goed op elkaar af kunnen stemmen. Daarom heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een informatiekundige visie genaamd Common Ground, die wij van harte onderschrijven.

De Common Ground visie

1. Toewerken naar een Common Ground conform landschap doen we samen. De gegevens die gemeenten nodig hebben om burgers van dienst te kunnen zijn, slaan we éénmalig op. We stellen deze informatie op een veilige en toegankelijke manier beschikbaar. Zo kunnen er geen foutieve kopieën en elkaar tegensprekende informatiebronnen ontstaan.

2. De digitale toepassingen waarmee gemeenten en overheidsinstanties burgerzaken bedienen, vervullen elk één bepaalde afgebakende functie. Deze componenten moeten gemakkelijk en veilig op elkaar aansluiten. Zo voorkomen we overbodige, technische afhankelijkheden. Daarnaast blijven systemen zo flexibeler en beter op de toekomst voorbereid.

3. Leveranciersonafhankelijkheid en marktwerking worden ingezet om de kwaliteit van de systemen centraal te stellen.

4. Een geleidelijke en geduldige, maar zekere verandering voorkomt dat we te veel goed werkende, bestaande applicaties opnieuw moeten bouwen en waardevolle technieken verliezen in het proces. Bij de vernieuwing van de systemen kiezen we ervoor om uit te gaan van de bestaande situatie. Zo voorkomen we een radicaal nieuw begin en waarborgen we de de continuïteit van de gemeentelijke informatiehuishouding.

Het groeipact

Het groeipact is een samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, ketenpartners en de markt. We werken samen mee aan de vernieuwing van de totale gemeentelijke informatiehuishouding. Samen zoeken we naar een passende verhouding tussen onderlinge regie, realisatie, implementatie en eigenaarschap, waarbij een open houding en nieuwe initiatieven worden aangemoedigd. Door middel van het groeipact hebben wij afgesproken om:

(1) actief en constructief mee te denken over de Common Ground transitiestrategie en

(2) betrokken te zijn door alle eigen software en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk te laten voldoen aan de Common Ground principes. Kodision nodigt haar gemeente- en overheidsklanten van harte uit om mee te gaan richting een toekomstbestendige digitale dienstverlening.

Lees de blog

Webinar Common Ground

Common Ground heeft als doel om gemeentelijke dienstverlening richting burgers en bedrijven te verbeteren. Op weg naar dit doel, lost het meteen de problemen van inefficiëntie door dubbel werk, foutgevoeligheid, en inflexibiliteit van applicaties op. Hoe? Dat komt naar voren in het interview met John Joosten, ervaringsdeskundige in de Geo-ICT markt.

Kijk webinar terug

Advies over Common Ground voor jouw organisatie?

Neem gerust contact op! Ik en onze andere Common Ground experts helpen je heel graag verder.