Kodision Cookiebeleid

Kodision Cookiebeleid

In dit cookiebeleid vindt u alle informatie rondom de manier waarop wij omgaan met cookies. Uiteraard proberen we het gebruik van cookies zoveel mogelijk te beperken en gaan we voorzichtig om met alle data die wij ontvangen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van KODISION B.V. kunnen uw desktop, laptop of bestanden niet beschadigen. KODISION B.V. plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de gewenste diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies kunnen of moeten worden geplaatst, dan vragen daarvoor vooraf uw toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Automatisch gegenereerde gegevens

Onze website(s) maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de site(s) gebruiken. Hiervoor verzamelen we gegevens zoals uw IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt, de herkomst van de bezoeker en de bezochte pagina’s op de website(s). Deze automatisch gegenereerde gegevens worden vervolgens gebruikt om de website(s) optimaal te laten functioneren voor uw gebruik, maar ook bedrijfs- en persoonsgegevens verder te verrijken en te actualiseren. Daarnaast kan het zo zijn dat deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van het optimaliseren van retargeting campagnes, zoals displays en andere vormen van advertising. KODISION B.V. plaatst op haar website(s) en domeinnamen geen cookies ten bate van andere partijen, zoals grote affiliate en (programmatic) advertising netwerken.

Aansprakelijkheid

Het Privacybeleid van KODISION B.V. is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website(s) en databases. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze sites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Om die reden is het raadzaam om met enige regelmaat opnieuw het beleid op onze website(s) te raadplegen.

KODISION B.V. biedt alle bezoekers en betrokkenen (opdrachtgevers en kandidaten) de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen en/of verwijderen van bedrijfs- en persoonsgegevens die aan ons is verstrekt. Een verzoek tot het aanpassen en verwijderen van gegevens kan worden ingediend (voor de procedure, zie het slotartikel “vragen en feedback”) en de betreffende gegevens zullen worden aangepast of verwijdert zolang KODISION B.V. wettelijk toegestaan is om dit te doen.

De website van KODISION B.V. bevat links naar andere websites. KODISION B.V. is geen geval verantwoordelijk voor de werkwijze van deze websites met betrekking tot privacy. Wij adviseren om bij het verlaten van de website(s) van KODISION B.V. en het direct, dan wel via een redirect, bezoeken van websites van derden altijd eerst het Privacybeleid van de betreffende partij te lezen. Content op de eerder genoemde websites en domeinnamen mogen door KODISION B.V. ten alle tijden worden gewijzigd of worden verwijderd. KODISION B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content op de website(s) van derden, evenmin voor de beschikbaarheid of (beperkte) toegang van website(s) of pagina’s.

KODISION B.V. doet alles binnen haar bereik om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te beveiligen en die veiligheid ook continu te waarborgen. Derhalve kunnen wij niet voor 100% garant staan voor de veiligheid van de door uw verstuurde gegevens en informatie.

Wet- en regelgeving buiten de EU

KODISION B.V. maakt onder andere gebruik van Google Analytics, Adwords en Search Console. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. KODISION B.V. kiest deze partijen en haar partners voor onder andere marketing en communicatie zorgvuldig. Hierbij doen we onze uiterste best om de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback

KODISION B.V. controleert regelmatig of we als organisatie aan de geldende wet- en regelgeving en aan ons eigen Privacybeleid voldoen. Wilt u uw bedrijf- en persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dan kunt u dit ten alle tijden doen door in de voet van een door KODISION B.V. verstuurde e-mail te klikken op “uitschrijven” of “profielupdate” of door direct contact met ons op te nemen via info@kodision.nl of tel. 026 365 356 0

Heeft u vragen? Vind u, om wat voor reden dan ook, dat wij niet of niet geheel aan de geldende weten regelgeving omtrent privacy voldoen? Of ziet u mogelijkheid tot verbetering of het aanscherpen van dit Privacybeleid? Dan kunt u reageren op een door KODISION B.V., of door één van onze collega’s, verstuurde e-mails of direct contact met ons opnemen via info@kodision.nl of tel. 026 365 356 0.

Kodision is nu Atabix. Onze website verhuist binnenkort naar atabix.nl