Voorop met digitale dienstverlening | Vragen? Bel ons op 026 365 3560

Het sociaal domein: decentralisatie in de zorg

Het sociaal domein: decentralisatie in de zorg

De term sociaal domein wordt gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Per 1 januari 2015 kregen gemeenten er belangrijke verantwoordelijkheden bij. Op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën en de […] Lees verder »

Verhoogde bedrijfsresultaten en klantloyaliteit dankzij iMPROVE

Verhoogde bedrijfsresultaten en klantloyaliteit dankzij iMPROVE

Een goede vorm van klachtenmanagement zorgt voor verhoogde bedrijfsresultaten en klantloyaliteit. Service recovery, het moment waarop de organisatie de klacht oppakt, is hier de uitgesproken kans voor. Hoe doet u dat goed? Klachten zorgen al snel voor paniek binnen een organisatie en er worden talloze pogingen gedaan om klant tevreden te krijgen. Het is opmerkelijk […] Lees verder »

eHerkenning bespaart gemeente Amsterdam tijd en geld

eHerkenning bespaart gemeente Amsterdam tijd en geld

In Amsterdam kunnen kunstondernemers die subsidie hebben ontvangen, verantwoording aan de subsidiegever online indienen via eHerkenning. Sinds kort kunnen ze ook persoonsgegevens opvragen met eHerkenning. eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van […] Lees verder »

Klachtenmanagement: hoe pakt u dit aan?

Klachtenmanagement: hoe pakt u dit aan?

Er staan veel artikelen online met betrekking tot klachtenmanagement. Het succes van uw onderneming hangt af van de klanttevredenheid en het klantbehoud. Ga daarom goed om met klachten. Maar hoe gaat u het beste om met klachten en wanneer is klachtenmanagement succesvol? Goed omgaan met klachten van klanten is van grote invloed op klanttevredenheid en klantbehoud […] Lees verder »

De 8 essentiële regels voor succesvol klachtenmanagement

De 8 essentiële regels voor succesvol klachtenmanagement

1. Klagende klanten zijn niet eng  Het niet ingaan op klachten is niet meer van deze tijd. Klachten van klanten moeten worden gezien als kansen om klanten aan uw organisatie te binden en van klanten, loyale, trouwe klanten te maken. Klanten moeten worden aangespoord om te klagen. Maar hoe?  Een voorbeeld is het voor klanten makkelijker […] Lees verder »

×