De Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. De invoering van de Omgevingswet wordt door velen benoemd als de grootste wetswijziging sinds het invoeren van de Grondwet in 1848. Het is dan ook een grote veranderopgave voor de betrokken overheidsinstanties. Als partner van de digitale overheid zijn wij bij Kodision aan het onderzoeken hoe wij hier ook een bijdrage aan kunnen leveren.

Wat is de Omgevingswet?

Met de Omgevingswet wordt er hoofdzakelijk geprobeerd om het grote aantal wet- en regelgeving terug te brengen tot slechts één wet met enkele aanvullende regelingen, in het kader van duidelijkheid en overzichtelijkheid voor burgers en initiatiefnemers. Maar de Omgevingswet omvat meer dan slechts het terugdringen van bestaande wet- en regelgeving. Het is de bedoeling om een aanzienlijke cultuuromslag binnen overheidsinstanties te realiseren: Processen moeten sneller, er moet meer ruimte komen voor participatie van burgers en overheden moeten zich ook flexibeler gaan opstellen om deze ruimte optimaal te benutten.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Om al deze veranderingen te ondersteunen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen. Het DSO is bedoeld als samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatiebron. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden overheden dan ook verplicht om op verschillende onderdelen van het DSO aan te sluiten. Ons doel als Kodision is om hierin een belangrijke rol te gaan vervullen.

In ontwikkeling

Momenteel zijn we bij Kodision bezig om ons voor te bereiden op de veranderingen die onder de Omgevingswet komen gaan. We zijn hard aan het werk om passende oplossingen te realiseren voor verschillende onderdelen van het DSO. Mocht je echter nu al dringende vragen hebben waarop je graag een antwoord zou willen hebben, neem dan contact op met één van onze experts.

Meer weten over de Omgevingswet?

Neem gerust contact met mij op, ik vertel je graag meer!