Wanneer een incident plaatsvindt, is vaak niet duidelijk wat er wel en niet gemeld moet worden. Ook is de meldingsbereidheid in veel gevallen laag. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Zo zijn medewerkers vaak onvoldoende op de hoogte van de werkwijze. Kost het te veel moeite om het meldingsformulier in te vullen en zien medewerkers veelal niet wat er met de melding gebeurt.

Een andere aanpak voor het melden van incidenten is gewenst. Een veilig incident meldingssysteem is hiervoor een oplossing. Voor alle soorten meldingen één eenvoudig formulier.

Onderdelen van het meldingsformulier

Een meldingsformulier bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van de ongewenste gebeurtenis (tijd en plaats)
  • De omstandigheden waaronder de ongewenste gebeurtenis plaats vond (situatie)
  • De mogelijke oorzaken van deze ongewenste gebeurtenis (welke technische, organisatorische en menselijke factoren waren van invloed)
  • Effecten/consequenties van de ongewenste gebeurtenis
  • Welke acties ondernomen zijn om schade te voorkomen of te beperken (herstelfactoren)

Om zo veel mogelijk te leren van meldingen van ongewenste gebeurtenissen, is het van belang deze meldingen systematisch te analyseren. Op basis van de uitkomsten van de analyse kunnen verbeteringen in het zorgproces worden aangebracht.

Zelf een meldingsformulier maken

Wil je zien hoe eenvoudig een meldingssysteem kan zijn? Ervaren hoe je zelf een meldingsformulier maakt? Vraag dan nu de gratis demo per mail aan en zie in 2 minuten hoe Resolve werkt. Liever een uitgebreide demo per webinar of bij jou op locatie? Ook dat is mogelijk.

> Gratis demo per mail

Direct je meldingssysteem inrichten?

Wil je ook het registreren en analyseren van incidenten voor iedereen eenvoudig maken? Neem dan direct contact op met Xavier Waelkens, tel: 06 20 24 39 98 of mail: x.waelkens@kodision.nl

Tip:

Gebruik één formulier voor alle incidenten. Zo houd je overzicht en weet je zeker dat meldingen ook daadwerkelijk kunnen worden opgepakt. Het zorgt ervoor dat alle meldingen gevalideerd en compleet ingevuld zijn.