Automatiseren van tickets en servicecontracten | Resolve

Hoe beoordeel je leveranciers?

Om jouw hotel of horeca gelegenheid goed te laten draaien, kun je niet zonder de samenwerking met allerhande leveranciers. Maar hoe beoordeel je deze leveranciers? Hoe controleer je of ze de gemaakte afspraken en servicecontracten nakomen? Het bijhouden van alle meldingen in een Excel bestand is onoverzichtelijk en tijdrovend. Bovendien bestaat het risico dat je vergeet dat je een vraag hebt uitstaan.

Resolve’s functionaliteiten

Voor jou is de ideale oplossing een software programma met de volgende functionaliteiten:

  • Een ticketingoplossing voor het afhandelen van meldingen met leveranciers
  • De mogelijkheid om te controleren op het nakomen van gemaakte afspraken
  • Een real time rapportagetool om inzicht te krijgen in de verbeterpunten
  • De waarborging van levering middels service- en onderhoudscontracten
Real time rapportage van je bedrijfsprocessen met Resolve

Automatiseren van tickets & servicecontracten

Al deze functionaliteiten en nog veel meer mogelijkheden zijn geïntegreerd in Resolve. Resolve helpt je alle processen rondom ticketing en servicecontracten te automatiseren. Zo kun je de meldingen beter bijhouden.
Maak je minder fouten. En communicatie naar leveranciers en betrokkene nemen minder tijd in beslag.
Een win win situatie.

Automatiseren van tickets en servicecontracten | Resolve

Simpel en snel
meldingen oplossen 

De volgende meldingen komen je vast bekend voor. Deze meldingen kun je prima met Resolve simpeler, sneller en goedkoper maken.

  • Het maken van een lekkende kraan
  • Een piepende deur bijstellen
  • Het vervangen van een kapot gordijn
  • Een storing in de alarmcentrale

Oké, maar hoe gaat het afhandelen van een melding dan precies?

Stap 1

Jijzelf of je collega geeft de melding door middels het meldingenformulier gekoppeld aan je website.

Stap 2

Je leverancier ziet dat hij een nieuwe melding heeft binnengekregen in het meldingenoverzicht. Daarbij is direct aangegeven hoe lang hij de tijd heeft om de melding op te lossen. Deze doorlooptijd heb je van tevoren afgesproken met de leverancier.

Stap 3

De leverancier lost het probleem op. Geef in Resolve aan wat de oorzaak was van het probleem en geeft de melding de status voltooid. Hiervan ontvang jij ook een bericht.

Stap 4

Je controleert het werk van de leverancier op de afgesproken SLA’s (service level agreements).

Stap 5

Aan de hand van rapportages krijg je inzicht in soort meldingen, aantal meldingen per leverancier, oorzaak meldingen, doorlooptijd meldingen, etc.

Resolve rapportages Resolve

Betere servicecontracten door Resolve

Stap 5 is de basis voor het maken van nieuwe servicecontracten met je leveranciers. Per leverancier is nu inzichtelijk hoe deze presteert ten opzichte van de afgesproken SLA. Met dit inzicht helpt Resolve je betere servicecontracten af te sluiten.