ILT biedt klanten met MijnOmgeving duidelijkheid en gemak

Vernieuwend eenvoudig te gebruiken Portaal zorgt voor succes

De aanleiding

Bedrijven en personen kunnen en moeten soms bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldingen doen of vergunningen aanvragen. Denk hier bijvoorbeeld aan het melden van vuurwerk- en afvaltransporten, het melden van legionellabesmetting of het aanvragen van een vergunning om te vliegen met een drone. ILT wil dit op makkelijke klantvriendelijke en eigentijdse manier mogelijk maken via een portaal.

Ook bij Kodision kwamen steeds meer geluiden binnen dat klanten zich oriënteerden op een portaal. Omdat ILT al meldformulieren aanbiedt met Kodision software, is samen met Kodision onderzocht of een portaal op basis van TriplEforms kon worden ontwikkeld.

En inmiddels is het zover, samen met Kodision heeft ILT een eerste portaal “MijnILT” gemaakt waarmee je makkelijk kunt werken en op een snelle manier bijvoorbeeld legionellabesmetting kan melden zonder overbodige informatie in te vullen. Zodat jij verder kunt met je belangrijke werk.

Gemeente Nieuwegein

Uitgangspunten

ILT wil haar klanten duidelijkheid, eenvoud en gemak bieden. Zodat klanten zelf direct inzicht en overzicht hebben wat veel overbodige telefoontjes bespaart. Om dit te bereiken is het uitgangspunt: ILT wil haar klanten duidelijkheid, eenvoud en gemak bieden. Zodat klanten zelf direct inzicht en overzicht hebben wat veel overbodige telefoontjes bespaart. Om dit te bereiken is het uitgangspunt:

• De klant heeft inzicht in wat van hem of haar gevraagd wordt en overzicht in zijn historie en lopende zaken; kan zelf online zaken regelen.
• De klant wordt herkend, hierbij past het slechts eenmalig aanleveren van gegevens.
• MijnILT maakt verplichte handelingen eenvoudig (o.a. via regelhulp) en maakt door ILT gewenste handelingen aantrekkelijk en laagdrempelig.

Het moet dus makkelijk zijn om iets te melden aan de ILT. Liefst via een eigentijds online portaal. Met zo’n portaal moeten de volgende meldingen in ieder geval mogelijk zijn:

• Vrijwillige of verplichte meldingen kunnen doen
• Vergunning kunnen aanvragen 
• Inspectieresultaten kunnen inzien
• Kunnen betalen 

Om echt gebruiksvriendelijk te zijn moet het nieuwe portaal ook makkelijk in gebruik zijn. Voorbeelden hiervan zijn dat bij inloggen de klant wordt herkend en een aantal gegevens niet meer hoeft te worden ingevuld. Ook wordt de klant geholpen met favoriete handelingen en wordt de klant geïnformeerd over de status van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag.

Gemeente Nieuwegein

De oplossing

MijnILT is een portaal dat aan deze eisen gaat voldoen. Snel, makkelijk in het gebruik en overal en altijd beschikbaar. Met vooringevulde gegevens heb je een melding zo gedaan. Begin je met het maken van een melding maar komt er iets tussen? De ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen zodat je later verder kan gaan.

Een portaal dat is gemaakt en ingericht vanuit klantwensen en gebruiksgemak. Zodat de oplossing intuïtief te gebruiken is.

Gerealiseerd

Het formulier leerlingenvervoer, aanvraagformulier BIBOB en taxatierapportages zijn een aantal van de dynamische e-formulieren die Nieuwegein aanbiedt.
Gemeente Nieuwegein

Resultaat

ILT heeft samen met Kodision MijnILT ontwikkeld. Met MijnILT heeft ILT een portaal dat steeds meer voldoet aan de vooraf geformuleerde wensen. Belangrijk voor alle partijen is het gebruikersgemak voor melders en aanvragers. Met MijnILT kunnen melders makkelijk een melding doen. Zodat zij snel weer verder kunnen met het echte werk.

Ingediende meldingen zijn in overzicht samen met meegestuurde bijlagen direct zichtbaar. En ook kun je een eerdere melding hergebruiken voor een nieuwe melding.

Op dit moment draait de pilot met een aantal melders. Begin 2018 wordt het portaal naar verwachting beschikbaar voor alle “klanten” van ILT.
Resultaat is veel betere dienstverlening door ILT aan melders en aanvragers. Ook is een werkdrukverlichting gerealiseerd voor het KlantContactCenter. Er komen nu minder ragen binnen en de verwerking van vragen wordt geautomatiseerd. Dus kanaalsturing of “jouw’ click call face sturing.

Meer weten over de formulieren van ILT?

Ard van Winden

Onze specialist Marco gaat graag met je in gesprek.

Marco Hout

Manager Marketing & Sales

06 – 24 20 11 88
m.hout@kodision.nl

 

Wij zijn super trots op onze klanten en de resultaten

die ze behalen. Daarom vertellen we je graag meer.

Laat je overtuigen door onze klantcases

Provincie Zuid-Holland

Lees in deze klantcase over de digitale formulieren, beschikbaar vanuit een centrale bibliotheek, die zijn gerealiseerd met software van Kodision.

Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein was op zoek naar een levrancier voor digitale formulieren. Kodision biedt de oplossing.

Gemeente Den Haag

Den Haag wil dat zijn burgers en ondernemers veel zaken online kunnen regelen. In de software van Kodision vonden zij de oplossing.
Share This