WCAG scan

Organisaties vinden het soms lastig om hun hun website en formulieren WCAG-proof te maken en toegankelijkheid in hun organisatie te brengen. Daarom bieden wij een WCAG scan aan. Dit doen we aan de hand van vier stappen. Als eindproduct leveren we een volledig analyserapport en we helpen je natuurlijk graag om het advies te implementeren.

Toegankelijkheid

Klanten zijn zich ervan bewust dat de toegankelijkheid moet verbeteren. Er wordt dan vaak gevraagd: “Hoe pakken we dit dan aan? Want het is veel werk en het is (te) technisch. En hoe borgen we dit dan in de organisatie?” Kodision heeft in haar rol als kennispartner een universele aanpak ontwikkeld die we succesvol toepassen in de praktijk bij onze klanten. Die aanpak richt zich niet alleen op de vraag hoe je de toegankelijkheid binnen formulieren realiseert, maar ook hoe je dit doet binnen je organisatie. En dan maakt het niet uit of je een gemeente bent of een (groot) landelijk uitvoeringsorgaan binnen de overheid. Het principe is hetzelfde. En wat de techniek betreft: onze digitale formulierentool TriplEforms ondersteunt WCAG 2.1. Kortom, ook qua techniek zijn er geen belemmeringen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren, apps en websites.

Hoe ziet de aanpak er globaal uit?

Meten is weten! Veel van onze klanten hebben tientallen, zo niet honderden, formulieren online staan. Formulieren kenmerken zich door een aantal aspecten, denk bijvoorbeeld aan:

  • Volume: sommige formulieren worden misschien slechts tientallen keren per jaar ingevuld, maar andere formulieren wel meer dan 1000 keer.
  • Complexiteit: je hebt formulieren met enkele velden, dus vrij beperkt qua omvang, maar je hebt er ook die complex en lang zijn. Denk bijvoorbeeld aan een formulier voor een jaarlijks terugkerende evenementenvergunning of subsidieaanvraag.
  • Gevoeligheid voor wijzigingen: het ene formulier wordt zelden of nooitgewijzigd, het andere meerdere keren per jaar.

Weten of jouw formulieren toegankelijk zijn?

Vraag de WCAG scan aan

  • Stap 1: steekproef
  • Stap 2: analyse
  • Stap 3: uitvoering
  • Stap 4 (optioneel): vervolgtraject
Vraag scan aan

Stap 1

Hoe gaan we aan de slag? We starten met een steekproef met drie tot vijf formulieren die we in overleg met elkaar kiezen. Onze experts toetsen deze volledig aan de WCAG. We doen dat volgens de zogenaamde ‘Europese testmethode’, een Europese standaardaanpak om te toetsen aan de WCAG vereisten.

Stap 2

Per formulier ontvang je een volledige en begrijpelijke analyse inclusief praktische aanbevelingen om het formulier te verbeteren. Onze bevindingen bespreken we samen met jou. We voeren dit allemaal uit voor een gering en vast bedrag.

Stap 3

Je gaat zelf de aanpassingen uitvoeren, je laat dit aan ons over of we doen het samen. Dit laatste heeft onze voorkeur. In de praktijk blijkt dit sneller te werken en betere resultaten op te leveren. We combineren jullie formuliergebruik expertise met onze product expertise.

Stap 4 (optioneel)

We bieden hulp in een eventueel vervolgtraject met meer formulieren, het maken van een realistische planning of het borgen van toegankelijkheid in je organisatie bij het ontwikkelen of aanpassen van formulieren.

Wat levert het je op?

  • Je krijgt antwoord op de vraag welke formulieren al (deels) voldoen en welke je nog moet aanpassen. Kortom, goed inzicht. Je krijgt vooraf een goed beeld van de inspanningen die je nog moet doen om tijdig te voldoen.
  • Je voldoet tijdig aan de WCAG en andere wetgeving op het gebied van toegankelijkheid, zoals de Wet Gelijke Behandeling e.d. Hiermee voldoe je niet alleen aan de eisen, maar doe je ook een groot deel van je bezoekers die een formulier op je website invullen een heel groot plezier!
  • Formulieren die goed toegankelijk zijn, worden beter ingevuld. Je hebt dus minder onnodige telefoontjes of irritatie bij de invullers. Het voldoen aan redelijke eisen van toegankelijkheid wordt een gewoonte, een automatisme binnen je organisatie.

Meer weten over een WCAG scan?

Neem contact met mij op via mail of telefoon, ik help je graag verder! WCAG scan aanvragen? Vul onderstaand fomulier in, dan plannen we samen een afspraak in.